Egipt

Egipt : tam Maryja ma swόj lud

Na najbardziej wysuniętej granicy Pόłnocno-Wschodniej Afryki, Egipt położony między Morzem Śrόdziemnym i Morzem Czerwonym jest krajem, ktόry może być dumny z tego, że Święta Rodzina, uciekając przed prześladowaniami Heroda, zatrzymała się tam na kilka miesięcy, przed urodzeniem Słowa Wcielonego w Betlejem, w Judei, w pierwszym roku I-ej ery chrześcijańskiej.

Już w historii biblijnej Hebrajczykόw, Egipt był znany z faktu, że żył tam narόd wybrany przez ponad 400 lat, zanim pod przewodnictwem Mojżesza, Izrael został wyzwolony z niewoli egipskiej i odnalazł swą ziemię palestyńską, po 40 latach marszu przez pustynię.

Chrześcijanie, a szczegόlnie Kopci są dzisiaj mniejszością w kraju faraonόw i piramid, ale ich żarliwość, szczegόlnie maryjna pozostała zawsze wierna od ponad dwόch tysiącleci i jest wynagradzana przez samą Matkę Bożą.

Sanktuariόw, ktόre powstały w miejscach objawień maryjnych, nia brakuje w Egipcie

W szczegόlności należy wspomnieć o objawieniach Matki Bożej na przedmieściu Kairu, w Zeitoun, ktόre miały miejsce bardzo niedawno, bo zakończyły się dopiero w r. 1971. Interesujący szczegόł : Najświętsza Maryja pozwoliła się kontemplować nie tylko przez chrześcijan, ale rόwnież przez muzułmanόw, ktόrzy są większością w tym kraju.