Meksyk

Meksyk, ziemią Patronki Ameryki Łacińskiej

W Meksyku znajduje się sanktuarium maryjne, najbardziej odwiedzane na świecie : Matki Bożej z Guadelupe, "Niebiańska Patronka całej Ameryki Łacińskiej i Wysp Filipińskich". Kult ludu meksykańskiego do Dziewicy Maryi sięga pamięcią nawet hiszpańskiej konkwisty Ameryk. Ta część kontynentu amerykańskiego była ewangelizowana najpierw przez Franciszkanόw. Następnie przybyli Dominikanie, Augustianie, Jezuici, Karmelici, Mercedariusze, pόźniej liczne Kongregacje maryjne bardziej wspόłczesne, jak Kongregacja Misyjna, ktόra wprowadziła kult Cudownego Medalika. Aktualnie kult do Maryi w Meksyku jest tak duży, że nie ma diecezji ani miasta, w ktόrym nie byłoby chociaż jednego sanktuarium poświęconego Matce Bożej.  Naliczono aż 200 rόżnych tytułόw, pod ktόrymi Maryja jest czczona.  Najbardziej jednak promieniujące ze wszystkich sanktuariόw jest pod wezwaniem : Matki Bożej z Guadelupe, usytuowane na wzgόrzu Mexico, stolicy kraju !

Wpływ kultu do Maryi Dziewicy, pozwolił na ewangelizację Maksyku

Istnieje w Meksyku jednak wiele innych sanktuariόw poświęconych Maryi, ktόre są rόwnież ważnymi miejscami pielgrzymkowymi kraju. Wśrόd najbardziej znanych można wymienić :

 • Matka Boża Wiejska, patronka diecezji Queretaro : biskup prowadzi
  pielgrzymkę aż do stόp Madonny, ktόra trwa 8 dni;
 • Matka Boża z Zapopam, (stan Jalisko) bardzo czczona w mieście
  Guadalajara ;
 • Matka Boża od Św. Jana z Jezior,  (stan Jalisko) pielgrzymi
  przybywają z całego Meksyku ;
 • Matka Boża Rόżańcowa z Talpa, ( diecezja Tépic) sławna w całym
  Meksyku ;
 • Matka Boża z Ocotlan w Tlaxcala, patronka arcydiecezji Puebla ;
 • Matka Boża Pomocna  (stan Mexico).

Faktycznie, wpływ kultu do Dziewicy Maryi w Meksyku, pozwolił na ewangelizację kraju. Rόwnież dzięki tej głębokiej pobożności maryjnej, Meksyk pozostaje ciągle krajem wiernym wierze katolickiej.