Matka Boża Loretańska

Jak podaje tradycja, szczęśliwy dom z Nazaretu, w ktόrym anioł pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem, został przeniesiony do Loreto. Święty dom z Loreto stał się pierwszym międzynarodowym sanktuarium poświęconym Dziewicy Maryi i przez kilka wiekόw był prawdziwym maryjnym sercem chrześcijaństwa. Benedykt XV w swoim « Traktacie o kanonizacji świętych » deklarując, że nie chodzi tu o dogmat wiary, akceptuje rzeczywistość przeniesienia mieszkania Dziewicy :

"Wszystkie pomniki dają temu świadectwo : stała tradycja, świadectwa arcykapłanόw rzymskich i nieustające cuda to potwierdzają",

a Sykstus V, kończąc fasadę bazyliki wygrawerował złotymi literami:

"Dom Matki Boga, gdzie Słowo Ciałem się stało".

Jan Paweł II powiedział:

"Te kamienie niszczone przez czas, ikony tajemnicy Wcielenia, przez ktόre dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, Bόg w czasie Zwiastowania, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, jak wyznajemy w Credo".

Mieszkanie Maryi składało się z groty wykutej w skale i z pomieszczenia otoczonego trzema ścianami, znajdującego się przed wejściem do groty. To właśnie te trzy ściany tworzą Święty Dom i są obiektem kultu.