Objawienia Matki Bożej w Lourdes

Lourdes : 6 milionόw pielgrzymόw rocznie, znajduje się na trzeciej pozycji pomiędzy sanktuariami maryjnymi, najbardziej uczęszczanymi na świecie. Oto zarys tej historii, opowiedziany przez Mgr Perrier, biskupa diecezji Lourdes i Tarbes :

Od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku, Piękna Pani ukazała się 18 razy, dziewczynce 14-letniej Bernadecie Soubirous.  Te fakty wydarzyły się w grocie Masabielle, niedaleko Lourdes.  Coraz liczniejsze osoby przychylne lub sceptyczne i obserwatorzy otaczają ją w czasie objawień, ale tylko ona może widzieć i słyszeć Matkę Bożą. Władza, duchowieństwo i opinia publiczna zainteresowały się tą sprawą natychmiast. 

 


25 marca 1858 roku, podczas 16 objawienia, w święto Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała : « Ja jestem Niepokalane Poczęcie »...

Bernadeta jest najstarsza w rodzinie, ktόra  pogrąża się progresywnie w biedę ; będzie wielokrotnie doświadczana z powodu śmierci swojego rodzeństwa. Bernadeta ma astmę, nie chodzi do szkoły, ani nie uczy się katechizmu, nie przystąpiła też do pierwszej komunii świętej. Rodzina jest jednak głęboko wierząca i Bernadeta umie się modlić. Pierwsze spotkania odbyły się w milczeniu. Bernadeta zrozumiała, że ma się przeżegnać i odmόwić rόżaniec. 18 lutego Pani powiedziała: “Zrόb mi tę przyjemność, przychodź tutaj przez dwa tygodnie”. Dziewczynka odpowiedziała, że przyjdzie, na co Pani oświadczyła jeszcze: “Nie obiecuję uczynić cię szczęśliwą na tym świecie, ale w przyszłym”. W końcu lutego Matka Boża mόwi: “Pokuty, pokuty, pokuty” oraz “ Pijcie wodę ze źrόdła, ona was oczyści”... 2 marca dziewczynka otrzymała misję: “ Powiedz księżom aby wybudowano kaplicę i niech ludzie przychodzą tu w procesji”. Dopiero podczas 16 ukazania, 25 marca, w święto Zwiastowania, Najświętsza Panna oświadczyła; “ Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Dwa ostatnie objawienia są znowu w milczeniu. Bernadeta otrzymała jeszcze trzy sekrety, ktόrych nigdy nie udało się z niej wydobyć.  Przez następne 8 lat, Bernadeta jest pensjonariuszką u Siόstr Miłosierdzia i Nauczania chrześcijańskiego z Nevers, w Lourdes.

Objawienia uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes, Mgr Laurence w 1862 roku

W 1866 roku, Bernadeta Soubirous zaczyna swόj nowicjat w Nevers. Pozostaje tam 13 lat, wykonując szczegόlnie pracę pielęgniarki. Umarła w 33 roku życia, w środę Wielkanocną w 1879 roku. Została beatyfikowana w 1925, a kanonizowana w 1933 roku. Cudowne uzdrowienia zaczęły się już w czasie objawień. Większość jest związanych z wodą ze źrόdła, pomimo, że Bernadeta była przeciwna nazwaniu tej wody “cudowną”, oraz nie pozwalała przypisywać tych uzdrowień jej osobie. Według niej, tylko wiara i modlitwy mogą uzdrawiać. Od 1858 roku, 66 uzdrowień było uznanych za cudowne, po zakończeniu złożonych badań, ktόre istnieją tylko w świecie katolickim. Objawienia zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes, Mgr Laurence w 1862 roku.

Wszyscy papieże manifestowali wyjątkową wierność tym objawieniom w Lourdes

Objawienia w Lourdes miały miejsce 4 lata, po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Wszyscy papieże manifestowali wyjątkową wierność tym objawieniom. Na liście sanktuariόw maryjnych, Lourdes znajduje się na pierwszym miejscu. Leon XIII ogłosił Encyklikę dla poświęcenia Bazyliki Matki Bożej Rόżańcowej w 1901 roku. Papież Jan-Paweł II przybył do Lourdes 15 sierpnia 1983 roku, aby celebrować święto Wniebowzięcia N.M.P. i powrόcił jeszcze raz jako pielgrzym, w święto Wniebowzięcia 15 sierpnia 2004 roku.