Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej

Matki Boskiej Częstochowskiej

W sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, ktόra nosi tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mieści się ikona Jasnogόrskiej Pani. Jest jednym z najbardziej odwiedzanych miejsc na świecie. Pielgrzymi przybywają od XIV w. Obecnie 4-5 mil. osόb rocznie odwiedza to sanktuarium (prawie tyle samo co Lourdes i Fatima).
Czarna Madonna została przywieziona na wzgόrze w Częstochowie w 1382 r. a książę Władysław Opolczyk, fundując klasztor paulinom, ofiarował im tę ikonę Bogurodzicy. Dwa lata pόźniej, sławny obraz został umieszczony w klasztorze. Krόlowie polscy i osobistości krόlestwa przybywali tutaj aby się modlić i składać hołd czarnej Madonnie.

Kto namalował Dziewicę Maryję ?

Legenda mόwiła, że jej autorem był sam św. Łukasz Ewangelista, ale to nie była prawda. Dane z innych przekazόw twierdzą, że malowidło jest wykonane na desce ze stołu nazaretańskiego Świętej Rodziny. Prawdopodobne jest jednak, że obraz pochodził z ktόregoś monasteru na Wschodzie, gdzie jakiś pobożny mnich, troskliwie strzegący czystości serca, jako warunku pracy przy świętej ikonie, namalował dwa najświętsze oblicza – Jezusa i Jego Matkę. Od XV w. zostało namalowanych wiele kopii obrazu. Około 100 jest przedmiotem czci a ponad 10 jest ukoronowanych. W 1717 r. Matka Boska Jasnogόrska została jako pierwsza z Polski ukoronowana diademem papieskim. Bardzo szybko Jasna Gόra staje się sławna w całym krόlestwie.

Głόwne centrum pielgrzymkowe w Polsce

Od końca XIV w. Jasna Gόra jest najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Jasna Gόra jest rόwnież przedmiotem pożądania...

 

  • w 1430 r. podczas wojen prowadzonych przez zwolennikόw Jana Husa, czeskiego reformatora religijnego (zm. w 1415 r.), klasztor został całkowicie spustoszony, okradziony a cudowny obraz zbeszczeszczony i połamany. Jeszcze dzisiaj twarz czarnej Madonny nosi ślady dwόch cięć od uderzeń szpady ...
  • w 1655 r. Jasna Gόra zwycięsko nie poddała się armii szwedzkiej,   
    niwecząc ich plany dekatolizacji Polski,
  • w 1809 r. forteca stawiła opόr Austryjakom, ale 4 lata pόźniej musiała się poddać armii rosyjskiej.

 


Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na całym świecie

Aktualnie istnieje 350 kościołόw pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, w tym 300 w Polsce. Jej kult rozpowszechnił się w Ameryce Pόłnocnej, w Australii, w Afryce i w Azji.