Sobór Watykański II mówi o Maryi

Sobór Watykański II mówił dużo więcej o Maryi niż jakikolwiek inny święty Sobór. Konstytucja dogmatyczna w Lumen Gentium zawiera teksty o największym autorytecie, spomiędzy wszystkich tekstów soborowych.

Sobór zawiera dwie Konstytucje dogmatyczne

Sobór zawiera dwie Konstytucje dogmatyczne: Lumen Gentium, na temat Kościoła i Dei Verbum, o Objawieniu Bożym. Lumen Gentium, Konstytucja dogmatyczna o Kościele była ogłoszona 21 listopada 1964 r. Lumen Gentium mówi o samym Kościele i przybiera formę dyptyku z dokumentem soborowym Gaudium et spes, Konstytucją duszpasterską, która omawia stosunek do świata, jaki proponuje Kościół.

Lumen Gentium zawiera 8 rozdziałów:

I: Misterium Kościoła

II: Lud Boży

III: O hierarchicznym ustroju Kościoła, a w szczególności o episkopacie

IV: Katolicy świeccy

V: Powszechne powołanie do świętości w Kościele

VI: Zakonnicy

VII: Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego jedność z Kościołem w niebie

VIII: Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka, w misterium Chrystusa i Kościoła

Rozdział VIII : Lumen Gentium

Rozdział VIII ukazuje się w ciągłości, jak szczyt, który oświeca cały Lumen Gentium i w rezultacie cały Sobór Watykański II, w którym Lumen Gentium jest dokumentem kluczowym. Po kilku artykułach wprowadzających następują komentarze z tekstami soborowymi z podziękowaniem ks. E. Toniolo za jego wykłady na Papieskim Fakultecie Teologicznym „Marianum" w Rzymie (patrz: www.testimariani.net). Proponujemy również komentarz innego fragmentu maryjego tematu Soboru (SC 103), dziękując ks. I. Calabuig, również z „Marianum".