Maryja w liturgii niedzielnej

Papież Jan Paweł II napisał w liście apostolskim Dies Domini (n° 86):

“ Maryja jest obecna w każdej niedzieli Kościoła, choć to w niczym nie umniejsza centralnej roli Chrystusa i Jego Ducha”.

Trzeba znaku obecności Maryi w niedzielę, gdyż jak się zastanowimy, nieobecność Maryi byłaby absurdem. Powszechna i przeciwna postawa, ktόra zmierza do oddzielenia dnia Pańskiego (niedziela), od dnia Matki Bożej (sobota), powinna rozważyć to podejście, aby wzbogacić i zrόwnoważyć swoją modlitwę. Tej obecności domaga się sama tajemnica Chrystusa: czyż bowiem Ta, ktόra jest Mater Domini i Mater Ecclesiae, mogłaby nie być w szczegόlny sposόb obecna w dniu, ktόry jest zarazem dies Domini i dies Ecclesiae ?

  • W niedzielę, obecność Maryi jest przykładem w słuchaniu Słowa Bożego: wierni wpatrują się w Maryję, gdy słuchają słowa głoszonego, podczas niedzielnego zgromadzenia, ucząc się od Niej jak je zachowywać i rozważać w sercu (Łk 2, 19). Maryja jest rόwnież obecna duchowo w ofierze eucharystycznej: od Maryi wierni uczą się stać pod Krzyżem, aby składać Ojcu ofiarę Chrystusa i łączyć się z nią, ofiarą własnego życia.
  • Z Maryją, wierni przeżywają radość zmartwychwstania, wyrażając własne uczucia, słowami hymnu Magnificat, opiewając niewyczerpany dar Bożego miłosierdzia, ktόre trwa, mimo niepowstrzymanego upływu czasu. Wyniesiona do chwały niebieskiej, Maryja ukazuje, jak niedziela jest znakiem nowych czasόw i antycypacją Nieba.
  • Jej obecność nas prowadzi, ponieważ z niedzieli na niedzielę, lud pielgrzymujący idzie śladami Maryi: wędrόwka synόw, śladami Matki, uczniόw za pierwszymi wyznawcami z Tą, ktόra zna już drogę prowadzącą do życia, gdyż Ona ją całkowicie przebyła.
  • Wreszcie obecność modląca, gdyż dzięki Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu, modlitwa Kościoła do Przenajświętszej Trόjcy, staje się szczegόlnie gorąca i skuteczna.

Jednym słowem, Maryja jest wychowawczynią doskonałego związku z Chrystusem (1), oraz Tą, ktόra odtwarza w nas cechy duchowe swego pierworodnego Syna (2), dlatego Ona jest rόwnież “matką inicjatorką”, to znaczy Tą, ktόra wprowadza do misterium Chrystusa, odprawianego w każdą niedzielę.

(1) Sobόr Watykański II, Lumen Gentium 63

(2) Paweł VI Marialis Cultus 57

_______________________

Bibliografia dodatkowa:

I.CALABUIG, “ Presente in ogni domenica della Chiesa”, in Marianum Notizie-News

2 (1998) 1-3. PS. GASPARI, Maria nella liturgia. Linee di teologia liturgica per un culto

mariano rinnovato, Ed. Dehoniane, Roma 1993, str. 182-183; ID., Maria nelle tradizioni

liturgiche del Ciclo pasguale, in Ephemerides Liturgicae 107 (1993) str. 350-351.

F. Breynaert