Maryja w modlitwie Godzin

Wielbienie Boga nie kończy się tylko na mszy św. Od począdku Kościoła, chrześcijanie na przykładzie Chrystusa i apostołów poświęcali z sercem czas dla Boga, poprzez liczne wspólne obrzędy w ciągu dnia.

Wielka publiczna modlitwa Kościoła

„Módlcie się bez ustanku”. Liturgia Godzin jest modlitwą Kościoła; ona daje jedno serce i jedną duszę tym, którzy są rozproszeni. Najważniejszą porą na modlitwę jest uważana godzina poranna (czyli Laudy, wielbienia), godzina wieczorna (Nieszpory) i Kompleta czyli modlitwa odmawiana bezpośrednio przed snem. W każdej porze modlitewej jest hymn, czytanie jednego lub kilku psalmów, czytanie z Biblii i modlitwa wstawiennicza. Jak zauważył papież Jan Paweł II, w czasie audiencji generalnej 4 kwietnia 2001r.:

... „Liturgia Godzin ma charakter modlitwy publicznej, w której Kościół jest szczególnie zaangażowany, biorąc pod uwagę żydowską tradycję modlitwy o różnych porach dnia, do której uczniowie Jezusa stopniowo dołączyli niektóre psalmy i gdzie odkryli głęboki związek z misterium paschalnym. Ponieważ modlitwa chrześcijańska rodzi się, pożywia i rozwija od wydarzenia doskonałości wiary – Zmartwychstania Chrystusa, tak też modlitwa rano i wieczór staje się pamięcią przejścia Pana ze śmierci do życia. Godziny, które wyznaczają dzień, przypominają Mękę Pana Jezusa, a modlitwa nocna Kompleta ma charakter eschatologiczny; mówi o czuwaniu, o jakie prosił Jezus w oczekiwaniu na Jego przyjście nazajutrz”.

Maryja Matka Kościoła jest obecna w całości Liturgii Godzin:

  • najpierw dlatego, że Chrystus i Jego Matka są obecni za każdym razem, kiedy społeczność zgromadzona na modlitwie modli się, śpiewa psalmy i słucha Słowa Bożego. Oni sami biorą udział w oddawaniu czci Bogu Ojcu przez Ducha Świętego;

  • następnie dlatego, że Matka jest modelem Kościoła, jest pierwszą wielbicielką Kościoła Chrystusowego;

  • Maryja jest również obecna w Liturgii Godzin, które czczą Ją, szczególnie podczas uroczystości i świąt Maryjnych w ciagu roku liturgicznego; tak też nie możemy policzyć ilości tekstów w Liturgii Godzin, które są Jej poświęcone, we wszystkich rytuałach liturgii katolickiej.

Nasi ‘’starsi ‘’ w wierze (pradziadkowie, dziadkowie) brali udział częściej niż my w tym nabożeństwie, które Kościół nazywa dzisiaj Liturgią Godzin. Uczestniczyli oni w nieszporach niedzielnych i w najbardziej uroczystych dniach roku liturgicznego, czasami w „ciemnościach” (poranek) Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Nieszpory niedzielne powoli zniknęły, po wprowadzeniu mszy św. w niedzielę wieczorem, oraz z powodu nowoczesnego rytmu życia, a szkoda. Liturgia Godzin stała się domeną zakonników, mnichów, osób, które przyjęły święcenia i kleru, którzy odprawiają je indywidualnie. Także ludzie świeccy pragną zgromadzić się na modlitwie Kościoła, nawet sami modlą się w Liturgii Godzin. Diecezje, które dysponują radiem chrześcijańskim, często proponują swoim słuchaczom niektóre urywki z Liturgii Godzin.

________________

Ekipa MDN