Zawierzenie się Maryi

Zawierzenie się (czyli poświęcenie się służbie) Maryi jest stałą praktyką w Kościele, zarówno w przypadku osób prywatnych jak i grup, wspólnot i samych narodów. Sami papieże wielokrotnie w kluczowych momentach życia Kościoła, pokazali przykład takiej praktyki. Oto co na ten temat powiedział papież Paweł VI:

„W bieżącym roku przypada dwudziesta piąta rocznica uroczystego poświęcenia Kościoła i całej ludzkości Bogarodzicy Maryi i Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenia tego dokonał nasz poprzednik, świętej pamięci Pius XII, dnia 31 października 1942 r., w orędziu radiowym, skierowanym do narodu Portugalii. My również ponowiliśmy je 21 listopada 1964 roku: Zachęcamy wszystkich synów Kościoła, aby osobiście ponowili to poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Matki Kościoła; aby też, potwierdzając ten wspaniały znak pobożności całym swym postępowaniem, starali się coraz doskonalej wypełniać wolę Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios i służyć Jej w duchu synowskim”.

________________

(Adhortacja apostolska „Signum Magnum”, „O czci i naśladowaniu Maryi, Matki Kościoła” 4 czerwca 1967 r. II, 8)

Paweł VI