Jezus jest posłuszny Maryi przez 30 lat

Podczas 30 lat, Jezus przeżył egzystencję wspólnie z Maryją i Józefem w Nazarecie. Trzeba rozmyślać nad tą zadziwiającą realnością i nad tym okresem, który reprezentuje 9/10 życia Syna Bożego na ziemi. Święty Louis-Marie Grignion de Monfort napisał :

Jezus nie pogardził zamknąć się na łonie Niepokalanej, jak zakochany niewolnik i być jej poddanym i posłusznym przez 30 lat.

Tutaj i to powtarzam, duch ludzki się gubi, jeżeli zaczyna robić poważne refleksje na temat prowadzenia Mądrości Wcielonej, który nie chciał, chociaż mógł to zrobić, dając się bezpośrednio ludziom, lecz wybrał swoje przyjście na świat, przez Najświętszą Pannę Maryję ; nie przyszedł w wieku człowieka doskonałego, niezależnego od innych, ale jako biedne i małe dziecko, zależne od opieki i utrzymania przez swoją świętą Matkę.

Ta mądrość nieskończona, która miała niezmiernie ogromną ochotę wychwalać Boga Ojca i ocalić ludzi, nie znalazła lepszego i szybszego sposobu aby się zdać we wszystkich rzeczach Najświętszej Pannie, nie tylko podczas ośmiu, dziesięciu albo piętnastu pierwszych lat swojego życia, jak inne dzieci, ale przez lat trzydzieści ; I Ona dała więcej chwały Bogu, swojemu Ojcu, podczas całego tego okresu poddania się i zależności od Najświętszej Maryi, niż używając te trzydzieści lat na dokonywaniu cudów, głoszeniu na całej ziemi, na nawracaniu wszystkich ludzi, jeżeli zrobiłaby to inaczej.

O, jakże gloryfikuje się w najwyższym stopniu Boga, poddając się Maryi, na przykładzie Jezusa !

Mając przed oczami tak widoczny i znany przez wszystkich przykład, jesteśmy wystarczająco szaleńcami aby wierzyć, że znajdziemy sposób bardziej doskonały i szybszy aby wychwalać Boga, jak ten, żeby się zdać na Maryję, na przykładzie Jej Syna ?