Nazarecie

Wiemy, że Jezus żył w Nazarecie, ale co faktycznie wie się o tym miejscu ? Czy Stary Testament mόwi coś na ten temat ? To tutaj Słowo stało się Ciałem (J 1,14), kiedy Maryja rzekła do anioła:

“Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego”. (Łk 1,38)

W rezultacie, dzięki użyciu nazwy w Ewangelii, Nazaret nigdy nie został zapomniany, chociaż wielka ilość dokumentόw uległa zniszczeniu przez czas. Nie znajduje się żadna wzmianka o tej miejscowości w Starym Testamencie, ktόry mało zajmuje się dynastią krόlewską  (zostawioną na uboczu przez Machabeuszy), jak rόwnież dynastiami arcykapłanόw  i ich tradycją, ktόre zachowali jednak Esseńczycy, lecz mało potwierdzone przez historię, przed odkryciem zwojόw w Qumranie. Maryja i Jόzef mieszkali tutaj, ale musieli opuścić to miejsce, aby udać się do Betlejem (Łk 2,4).  Dzieciństwo i życie ukryte, Jezus spędził na łonie swojej rodziny. Nazywali Go Nazaretańczykiem, zarόwno uczniowie jak i wrogowie.

Miasto Zwiastowania, zapomniane aż do XII wieku

Jezus opuszcza Nazaret, aby przyjąć chrzest w Betanii, po drugiej stronie Jordanu i zacząć swoją misję.  Wrόcił pόźniej do swojej ziemi ojczystej i nauczał w synagodze, lecz nie był tam mile widziany, jak mόwi Ewangelia św.Łukasza.  (4,23)  Potem  “Wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok gόry, na ktόrej im miasto było zbudowane, aby Go strącić”. (Łk 4,29) Od czasu śmierci Chrystusa, miasto zaznało ciężkich doświadczeń.  Zostało ograbione i zdewastowane przez Rzymian, w czasie rewolty żydowskiej w 67 r., następnie znalazło się pod okupacją perską, pόźniej pod muzułmańską, a w 1263 r. zostało zniszczone przez Saracenόw, z rozkazu sułtana Baikara. Przybycie do Nazaretu Franciszkanόw w 1620 r., pozwoliło miastu przybrać stopniowo swoje prawdziwe oblicze i zająć ponownie wysokie miejsce w chrześcijaństwie.  Niewiele zostało z mieściny w ktόrej żył Jezus, co byłoby jeszcze aktualnie widoczne. Lecz piękny miesięcznik : “Le monde de la Bible”, poświęcony Nazaretowi pokazuje nam, jak wykopaliska pozwoliły odnaleźć ślady miasteczka ewangelicznego i sukcesywne sanktuaria pobudowane nad samym domem, gdzie anioł Gabriel zwiastował Maryi poczęcie Jezusa. Na tym miejscu została wzniesiona wspaniała bazylika  (1900-1969). Dekoracje powierzono najwybitniejszym artystom ze wszystkich stron świata. W ten sposόb, spotykają się dzisiaj skromne pozostałości z czasόw Jezusa i wzniesiony pomnik ku czci Jego Matki. Nazaret pozostaje przede wszystkim dla chrześcijan miejscem, gdzie odbyło się niesłychane misterium Wcielenia;  należałoby medytować niebywałą wielkość tego misterium, kiedy przygotowujemy się do celebrowania Bożego Narodzenia.