Wszystko o Maryi

Kontynent należący do Oceanii

W konkluzji Egzorty Apostolskiej, posynodalnej « Ecclesia in Oceania », odbytej w Rzymie, przy Bazylice Św. Piotra, 22 listopada 2001 r., Jego Świętobliwość Papież Jan Paweł II, zaprasza wiernych z Oceanii, aby zwrόcili się z nim ku Najświętszej Maryi Pannie, Matce Jezusa i Matce Kościoła :

« W momentach trudnych i w cierpieniu, Maryja zawsze była nieustającym schronieniem dla tych, ktόrzy szukają pokoju i wyzwolenia.  W kościołach, kaplicach czy w domach, wizerunki Maryi przypominają wszystkim Jej czułą obecność i macierzyńską protekcję. W licznych regionach Pacyfiku, Ona jest szczegόlnie czczona pod wezwaniem: « Ratunek chrześcijan », a biskupi ogłosili Ją Patronką Oceanii pod imieniem « Matka Boża Pokoju ». W Jezusie Chrystusie, ktόrego Ona nosiła w swoim łonie, narodził się nowy świat, w ktόrym spotkała się sprawiedliwość i miłosierdzie, świat wolności i pokoju. Przez Krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, Bόg pojednał świat ze sobą i uczynił z Jezusa Księcia Pokoju, na wszystkie czasy i we wszystkich miejscach. Mόdlmy się, aby Maryja Regina Pacis mogła pomόc ludziom z Oceanii cieszyć się pokojem i dzielić się nim z innymi ! Aby w zaraniu trzeciego tysiąclecia chrześcijańskiego, sprawiedliwość i prawdziwa harmonia stała się darem Boga dla Oceanii i dla wszystkich narodόw na świecie ! »