Kontynent amerykański

Maryja przybyła do Ameryki z pierwszymi żeglarzami, odkrywcami Nowego Świata, w końcu XV-go wieku. W roku 1992 papież Jan-Paweł II odwiedził kontynent amerykański, aby obchodzić 5OO-lecie jej ewangelizacji (1492). W tym roku właśnie Krzysztof Kolumb przybył, bez zdania sobie sprawy, do stałego lądu Ameryki Centralnej. Ze zdziwieniem odkrył z pokładu swojego statku „Santa Maria”, wybrzeże „nowego kontynentu”, który nazwał następnie Ameryką.

Od Ameryki Łacińskiej ...

Tak więc wiara katolicka i kult maryjny, rozwinął się najpierw w Ameryce Łacińskiej (Środkowa i Południowa). Na dzień dzisiejszy można wymienić niezliczone ilości sanktuariów, poświęcone Matce Bożej (najczęściej pod wezwaniem „Niepokalanie Poczętej”) na tej ziemi, gdzie miliony ludzi z wielką żarliwością, podążają na spotkanie duchowe z Niepokalanie Poczętą Matką Bożą. Wystarczy zacytować tu np. sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupy w Meksyku, aby zdać sobie sprawę z rozmiaru tego kultu. Kościół często nazywa dzisiaj kontynent Łacińsko-Amerykański, „Kontynentem Przyszłości” z powodu tak dużej ilości powołań religijnych i kapłańskich, które ciągle wzrastają od conajmniej kilkudziesięciu lat.

... do Ameryki Północnej

Północny kontynent Ameryki, poznał kult maryjny dzięki hiszpańskim i francuskim misjonarzom w XVI wieku, szczególnie na południu i w Kanadzie:

  • w południowej prowincji dzisiejszych Stanów Zjednoczonych (m.inn. Nowy Meksyk), Indianie byli masowo nawracani w tej epoce, poprzez misje katolickie przybyłe z Europy;
  • w Kanadzie (francuskiej), pierwsza kolonia katolicka nazywała się „Miastem Maryi” na chwałę Najświętszej Maryi Panny w XVII wieku. Na mapie „Nowej Ziemi” z roku 1527-go, znajdujemy jednak nazwy: "Nasza Pani z Zatoki", ”Zatoka Poczęcia” i „Święta Maryja z zatoki”. Nazwy te pochodzą od trzech zatok wschodniego i południowo- wschodniego wybrzeża tego regionu.

Z pewnością te nazwy zostały nadane przez portugalskiego badacza Gaspar de Cortereal, lub przez znanego z przygód nawigatora francuskiego Jacques Cartier, który wyruszył z Saint Malo, aby badać Morze Północne na statku „Maryja Gwiazda Morza”. Osiągnął on w rezultacie Nową Ziemię i wybrzeże Labradoru w 1534 roku, które stało się następnie początkiem małej kolonii i doprowadziło do założenia „Miasta – Maryja” w Kanadzie.

Odnowienie i zapał katolicki i maryjny od końca XX wieku

Reforma protestancka bardzo szybko opanowałą dużą część Ameryki Północnej w tym samym czasie, kiedy utworzyła się z inicjatywy przywódców Kościoła Reformowanego, Federacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trzeba jednak stwierdzić, że od końca XX wieku, odnowienie zapału katolickiego i maryjnego w Ameryce Północnej, szczególnie wobec młodej generacji, z jednej strony dzięki ciągłej emigracji populacji łacińsko-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i z drugiej strony, dzięki wrażeniom jakie wywarły wizyty apostolskie papieża Jana-Pawła II-go.