Wielkie modlitwy maryjne

Pierwszą i najbardziej uniwersalną ze wszystkich modlitw do Maryi jest ta, którą Archanioł Gabriel wypowiedział w czasie Zwiastowania : "Bądź pozdrowiona Maryjo pełna łaski, niech Pan będzie z Tobą"........(Łk 1, 28), pozdrowienie anielskie które tworzy pierwszą część Ave Maria, modlitwa, która się potem rozwinęła i którą odmawia się w dziesiątkach jako różaniec. Sam różaniec przybrał formę Różańca świętego pod wpływem Dominikanów, między XII a XV wiekiem (składał się z czterech dziesiątek, oznaczających 4 tajemnice życia chrześcijańskiego: tajemnicy radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej). Modlitwa różańcowa, jest z pewnością najbardziej popularną z modlitw, podobnie jak Anioł Pański, a niektóre z nich sięgają początków czasów Świętego Franciszka, czyli XIII wieku. Spośród najstarszych modlitw maryjnych, wspomnijmy , "Sub Tuum praesidium"(«  Pod Twoją obronę uciekamy się »), która pochodzi z III wieku. W rzeczywistości jednak, czyż najstarszą ze wszystkich modlitw maryjnych nie jest akt uwielbienia, który Maryja wyraża zaraz po Zwiastowaniu, Magnificat, który stanie się potem aktem uwielbienia, wyrażanym przez każdego chrześcijanina?..."Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia"...(Łk1,46 -55) Jeżeli chodzi o modlitwy maryjne śpiewane, najbardziej znaną jest słynny « hymn Acathiste » śpiewany szczególnie w świecie ortodoksyjnym. Pochodzi on prawdopodobnie z VI wieku. Można wspomnieć również inne modlitwy, śpiewane jako hymny lub antyfony, powszechnie znane i często Wykorzystywane, podczas liturgii świąt maryjnych : le Salve Regina, l'Ave Maris Stella, l'Alma Mater Redemptoris, le Stabat Mater...