Chrystus w Piśmie Świętym

Chrystus głosi w swojej Ewangelii: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Prorokόw. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17), wskazując w ten sposób, jak Nowy Testament, którego inauguruje, jest fundamentem Pierwszego Przymierza, mieszczącego się w Prawie i w nauczaniu Proroków, aż do Jego przyjścia. Ponieważ Prawo i Prorocy zapowiadają Izraelowi przyjście Mesjasza–Zbawiciela i przygotowują naród wybrany na rozpoznanie Jego, kiedy przyjdzie.

W ten sposób Jezus–Chrystus, Mesjasz jest w centrum świętych Ksiąg, ponieważ jest On zarazem tym, który spełni zapowiedzianą obietnicę daną ludowi wybranemu w Pierwszym Przymierzu i również tym, przez którego zaczyna się Nowe Przymierze z Izraelem, przypieczętowane przez Jego mesjaniczne wcielenie, jak to określił święty Augustyn:

„Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary jest odkryty w Nowym”

(Św.Aug. 2,73: PŁ 34,623)

________________

Ekipa MDN