Przetrwanie Biblii

Pismo Święte, skrupulatnie i wielokrotnie przepisywane, zachowało się na przestrzeni wieków i tysiącleci, a także przetrwało próby jego zniszczenia: jest ono dzisiaj pierwszym “bestsellerem” światowym, ksiażką najczęściej sprzedawaną i najbardziej znaną ! A jednak ileż niebezpiecznych perypetii poznało ono w trakcie swej bardzo długiej historii ! W 303 roku po Chrystusie, Dioklecjan wydał rozkaz poprzez edykt królewski, aby każda kopia Biblii została spalona. Wiele egzemplarzy Pisma zostało zniszczonych; chrześcijanie się ukrywali przez pewien czas i Dioklecjan uwierzył w koniec Pisma Świętego. Kazał on wybić medal z napisem: « Religia chrześcijańska jest usunięta, a kult bogów przywrócony » Ale po około dwudziestu latach, Konstantyn wstąpił na tron i uczynił z chrześcijaństwa oficjalną religię cesarstwa...: Biblia została ustanowiona jako nieomylny autorytet przez cesarza, który kazał nawet zrobić na swój koszt pięćdziesiąt jej kopii ! Możnaby tu jeszcze zacytować racjonalistę Woltera, który we Francji, w XVIII wieku, niemal wygłosił pochwałę Biblii ...Słowo Prawdy nie zostało zagłuszone; jego dawni prześladowcy odeszli a krytycy zostali zawstydzeni, ale Biblia pozostaje niewzruszona jak skała ... Rzeczywiście, pomimo że Biblia jest najbardziej prześladowaną Księgą na świecie, jest jednak najbardziej rozpowszechniona i najbardziej kochana. Czyż Jezus tego nie przewidział ?: «Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą » (Łk 21, 33). Można tu mowić o cudzie, że pomimo licznych prześladowań, Pismo to przetrwało do dziś. Tylko małemu procentowi książek udaje się przetrwać dłużej niż jeden wiek, a tylko minimalna ich ilość istnieje po upływie tysiąca lat. Biblia jest tutaj wyjątkiem. Kiedy popatrzymy na okoliczności i okresy, które Biblia przetrwała, wydaje się to nadzwyczajne. Teologowie zgadzają się co do faktu, iż niezniszczalność Biblii sugeruje, że jest ona wyrazem objawienia bożego. O cudzie wyjątkowego przetrwania Pisma Świętego świadczy kilka faktów:

  • z jednej strony sam tekst pozostał nienaruszony. Ludzie czasami pytają: "skąd wiemy że czytamy oryginalne Pismo Święte ?", lub jeszcze: " skąd wiemy że Biblia, którą mamy jest tą, która została napisana na początku ? " Otóż istnieje duża ilość tekstów greckich, dobrze zachowanych, na podstawie których można określić jasno treść greckiego oryginalnego Nowego Testamentu. Co do Starego Testamantu, to co prawda nie istnieje tyle manuskryptów co w przypadku N.T., ale sam tekst pozostał niezmieniony.

 

  • jest to potwierdzone dzięki ważnemu faktowi: przed rokiem 1947, najstarszy znany manuskrypt hebrajski Starego Testamentu, zwany tekstem masoreckim, pochodził z 1000 roku po Chrystusie.

Jako że manuskrypt pochodził z tak późnego okresu, w stosunku do faktów które opisywał , wielu krytyków ośmieszało Pisma i podważało fakt, że Stary Testament mógł zostać niezmieniony, gdyż najstarsze manuskrypty nie sięgały czasów sprzed 1000 r. po Chrystusie. Potem w 1947 roku, zostały odkryte manuskrypty z Morza Martwego, pochodzące z okresu między 100 r. przed J. C. a 100 r. po J. C.

Słynne manuskrypty z Morza Martwego (Qumran)

Kiedy archeologowie kontynuowali badanie miejsca gdzie te manuskrypty zostały znalezione, przynajmniej część każdej Księgi Starego Testamentu (za wyjątkiem Księgi Estery), została odkryta. Jeśli się porównuje tekst hebrajski manuskryptów z Morza Martwego z tekstami masoreckimi (te dokumenty były oddzielone przez około 1000 lat), odkrywa się tylko minimalne różnice, które nie zmieniają w żaden sposób sensu tekstu ani stylu: "on poszedł do Jerozolimy" i "on poszedł w kierunku Jerozolimy.” Ojcowie Kościoła cytowali nieustannie Świętą Księgę w swoich dziełach literackich. Żadna Księga od czasów starożytnych nie jest lepiej potwierdzona niż Biblia.

________________

Ekipa MDN