Kim jest Maryja dla nas ?

Matką żyjących, “Arką Noego”, ktόra zawiera całą ludzkość

Maryja jest dla nas przede wszystkim Matką ! Ona jest Nią oczywiście dla chrześcijan od kiedy sam Jezus, zawieszony na Krzyżu dał Ją ludziom, poprzez swego ukochanego ucznia: “Oto Matka twoja” (J 19, 27). Ona jest rόwnież w sercach niezliczonych mas chrześcijan, ale nie tylko, jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich kulturach, nieodparcie przyciągniętych przez Jej powszechne promieniowanie, Jej macierzyństwo, łagodność, czułość i przez niewypowiedzianą piękność Jej czystej duszy. “Matka żyjących”, “Nowa Ewa”, nie tylko “zawierająca cały Kościόł”, jak przypomina ks. René Laurentin, ale jak rόwnież Ją przedstawia św. Alfons de Liguori, Ona jest « Arką Noego », ktόra obejmuje całą ludzkość w swoim matczynym łonie. Ponieważ jest naszą Matką, Maryja nas wychowuje. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort stwierdził nawet, że jeżeli pozwolimy się przez Nią prowadzić, to droga do Jezusa będzie dużo łatwiejsza i łagodniejsza, ponieważ Maryja jest Matką, ktόra nas prowadzi do Swego Syna, Słowa Bożego, Mądrości nieskończonej, Boga Miłości.

Maryja, nasza ziemska siostra, wzorem aby powiedzieć « tak », dla każdego powołania

Maryja Dziewica jest tak jak my kreaturą Boga i z tego tytułu Ona jest “od nas”, nasza siostra ziemska ..., ale nasza siostra Niepokalana, dlatego Maryja jest naszym wzorem dokąd zmierzać, modelem w życiu osobistym, na drodze do Chrystusa, wzorem dla całego Kościoła, modelem nie tylko powołania kobiety, ale każdego powołania. Naśladować Maryję, znaczy naśladować Tę, ktόra wypowiedziała swoje doskonałe : « Oto Jestem », do swojego Pana ; Ona jest doskonałą małżonką. Każde powołanie ludzkie przed Bogiem jest powołaniem « małżonki ». Wszyscy kiedyś będziemy wezwani do zdeklarowania się : « oto jestem », ktόre to słowo, otworzy nam Krόlestwo.

Maryja Matką Miłosierdzia, naszą najpewniejszą ucieczką.

Jak mogłaby Maryja być naszą Matką, gdyby nie była w tym samym czasie naszą najpewniejszą ucieczką, naszym ratunkiem, przed obliczem Boga ? Ponieważ Maryja, od momentu kiedy zaakceptowała wszystkie dzieci ludzkie pomimo, że one przykuły Jej Syna do Krzyża, stała się na wszystkie wieki wiekόw Matką Miłosierdzia ! Jej zdolność przebaczania jest nieograniczona i dar bycia adwokatką dla biednych grzesznikόw, posiada niebywałą moc, nawet na Sercu Boga … Głęboko związana z osobą Odkupiciela ludzkości, jak rόwnież z Jego dziełem odkupieńczym grzesznikόw, jakże Niepokalana Dziewica Maryja nie byłaby dla nas Pośredniczką najczulszą, najpewniejszą, najwierniejszą i najskuteczniejszą w rozdawaniu łask zbawienia, w Jezusie Chrystusie ?

________________

Ekipa MDN