Módlcie się nieustannie

Pismo Święte, a w szczególności Nowy Testament, usilnie nalega na wytrwałość w modlitwie. Napewno na wszystko jest swój czas, ale nastawienie serca, jaka nie byłaby sytuacja w życiu, powinno być zawsze w połączeniu z modlitwą ... Inaczej mówiąc, sam Bóg nas powołuje do tego, aby każdy moment naszego życia był pod Jego spojrzeniem:

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”

(Łk 21,36)

„..Wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w Duchu ! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych”

(Ef 6, 18 )

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie ! W każdym położeniu dzękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”

(1Tes 5, 16-18)

________________

Ekipa MDN