Ważne miejsca bez ostatecznego werdyktu

Rzeczywistość objawień maryjnych nie jest sprawą dogmatu wiary. Wszyscy wiemy, że Matka Boża może ukazywać się i pomagać swoim dzieciom.
Powstaje jednak pytanie czy możemy wierzyć w to, iż ukazała się Ona w takim lub innym miejscu, gdzie niektórzy uważają się za świadków nadzwyczajnych zjawisk. We wszystkich przypadkach, zdanie Kościoła w tej kwestii nie dotyczy wiary objawionej, ale chodzi raczej o osąd pastoralny, dla dobra wiernych, ze zmiennymi stopniami pewności. Kościół nie wyraża swej nieomylności w tej sprawie i nawet jeśli podejmuje zdecydowane działanie po stwierdzeniu, że istnieją wiarygodne przesłanki, to każdemu pozostawia wolność odnośnie wiary, w prawdziwość objawień. Między sanktuariami powszechnie uznanymi a miejscami zdecydowanie odrzucanymi przez autorytety duchowne, bo okazały się fałszywe lub sprzeczne z Ewangelią lub świętą doktryną, istnieją jeszcze inne miejsca, mające statut mniej jasny. Chodzi tutaj o stare sanktuaria w których pobożność jest faktycznie przeżywana, ale Kościół wstrzymuje się przed wydaniem oficjalnej opinii. Dotyczy to również licznych młodszych sanktuariów, które przyciągają tłumy i których owoce będziemy mogli zobaczyć później. Nie jest nam łatwo znaleźć właściwą postawę wobec tych zjawisk, ponieważ Maryja jest Matką, która wzywa i wszystkie Jej autentyczne objawienia nie były na początku uznawane. Należy jednak unikać wszelkiej łatwowierności czy szukania sensacji, która jest sprzeczna z tym czego Jezus oczekuje od nas. W takich czy innych przypadkach, jeśli pociągają nas pewne zjawiska, które wydają się nam piękne, zasięgnięcie porady u osób duchownych, którzy wiedzą na ten temat więcej niż my, jest jak najbardziej stosowne. Pokora i posłuszeństwo są również bardzo ważne aby nie zbłądzić, odnośnie spraw, które nas przekraczają ... i aby naśladować prawdziwie pokorną służebnicę Pana !