Poczęcie Maryi

« Nie ma wątpliwości , że w tym koniecznym poczęciu, duch ożywczy napełnił rodziców niepowtarzalną mocą i że opieka oraz obecność świętych aniołów nigdy nie brakowała. »(1)

Te słowa oznaczają, że Joachim i Anna byli w samym centrum tajemniczej interwencji Boga, który ich uczynił zdolnymi począć istotę nieprzeciętną, która miała przed sobą brzemienną w skutkach przyszłość w ewenementy nadprzyrodzone. To wszystko było sukcesywnie ukazane poprzez anielską obecność, wokół wybranego dziecka. Pan zachciał w rezultacie aby taka istota pojawiła się w aureoli, przez wyjątkowy splendor, wywodzący się ze zdumiewającej czystości: « Dziewico błogosławiona, Ty nie możesz być z nikim porównana w zasługach, ani w czystości zrównana z kimkolwiek. »(2)


[1] Święty Bernard, Sermo VI in Nativitate B.V.M., PL 141, 326 C, trad. F.Breynaert

[2] Święty Bernard, Sermo VI in Nativitate B.V.M., PL 141, 327 A, trad. F.Breynaert

Père Luigi Gambero