Maryja i Dzieje Apostolskie

"Zesłanie Ducha Świętego prowadzi Maryję do pełnienia swego macierzyństwa duchowego w sposόb szczegόlny, przez swoją obecność przepojoną miłosierdziem i wiarą. W rodzącym się Kościele, Ona przekazuje im jak bezcenny skarb, swoje wspomnienia na temat Wcielenia , dzieciństwa, życia ukrytego i misji Jej boskiego Syna, przyczyniając się do Jego bliższego poznania i do umocnienia wiary wierzących. Nie dysponujemy żadną informacją na temat działalności Maryi w Kościele pierwszych chrześcijan, ale można przypuszczać, że nawet po zesłaniu Ducha Ona kontynuowała żyć w sposόb ukryty i dyskretny, czujny i skuteczny. Oświecona i prowadzona przez Ducha Świętego, wywierała głęboki wpływ na uczniόw Chrystusa." (1) Od chwili, gdy u stóp Krzyża, zgodnie z wolą swego Syna na Krzyżu, Maryja przyjęła Jana jako syna – „Oto syn Twój” (J 19, 26) – stała się Ona matką Apostołów i wszystkich ludzi, a w rzeczywistości została Matką rodzącego się Kościoła. Odtąd będzie Ona towarzyszyć swą modlitwą i wsparciem nie tylko Kościołowi pierwotnemu w Jeruzalem, ale Kościołowi wszystkich czasów, którego zostanie na zawsze wzorem i równocześnie ucieczką.


(1) Wyjątki -§ 3, 4 i 5 z audiencji generalnej z 28 maja , tłumaczenie w Dokumentacji katolickiej, 6 lipca 1997 r. N° 2163