Życie ziemskie Niepokalanej Dziewicy

Życie ziemskie Niepokalanej Dziewicy, otacza wszystkie ewenementy Zbawienia . Od oczekiwania na Zbawiciela do Zmartwychstania i Wniebowstąpienia, Maryja była obecna, jako uprzywilejowany świadek najważniejszych momentów w historii świata. Więcej niż świadek, Ona była głównym aktorem w realizacji dwóch największych misteriów : dzieła Wcielenia Syna Bożego w swoim łonie i dzieła Odkupienia świata, w którym Ona przyczyniła się w sposób jedyny i uprzywilejowany. Maryja była w samym sercu oczekiwania Izraela i w sercu rodzącego się Kościoła, po zrealizowaniu obietnic oraz przeżyła ze swoim Synem więcej czasu niż wszystkie istoty razem wzięte…