Wybrana przez Boga od zarania dziejόw

« Niech będzie błogosławiony Bόg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synόw przez Jezusa Chrystusa .. ».

(Ef. 1, 3-5)

Centrum i punkt kulminacyjny już od zarania dziejόw w dziele Wcielenia

Już przed założeniem świata, Bόg stworzył człowieka na swoje podobieństwo z miłością, w zamiarze przyszłego Wcielenia Syna swego, istoty prawdziwie doskonałej, ktόra jest “centrum kosmosu i historii”. Cała historia ludzka dąży do Chrystusa, ktόry wszedł w świat, biorąc swoje ciało z ciała niepokalanej Dziewicy Maryi, to dlatego święty Bernard mόgł napisać: “Wszyscy ci, ktόrzy nas poprzedzili i my, ktόrzy istniejemy teraz i ci, ktόrzy przyjdą po nas, wszyscy powinniśmy kierować nasze spojrzenie ku Maryi jak i w ten punkt kulminacyjny od zarania dziejόw” (In festo Pentecostes, sermo 2, n° 4).

Bόg stworzył swoje dzieło w osobie Maryi   

Maryja, błogosławiona między niewiastami, została wybrana przez Boga już od zarania dziejόw, aby dać światu oczekiwanego od zawsze Zbawiciela. On stworzył to dzieło aby dać Matkę swojemu Synowi i naszą Matkę: “Bόg Ojciec połączył wszystkie wody, ktόre nazwał morzem i połączył wszystkie łaski, ktόre nazwał Maryją” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).

Święty Bernardyn ze Sieny (Doktor Kościoła) napisał rόwnież: “O Maryjo, długo przed stworzeniem świata, byłaś już przeznaczona w myślach Boga, aby przybrać nasze ciało.” (Sermo 4, De Immaculata Virginis conceptione, art. 3, cap. 4).

________________

Ekipa MDN