Szczegόlne miejsce Maryi w tajemnicy Zbawienia

Po upadku naszych pierwszych rodzicόw, Bόg obiecał nam Zbawiciela, a przeklął węża :

 « Położę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdźy ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”
         (Rdz 3,15).

Łączność między “kobietą” a obiecanym Zbawicielem, została jeszcze bardziej wyrażona przez proroka Izajasza:

 “Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel”
 (Iz 7, 14). 

Gdy nadeszła “pełnia czasu” (Ga 4, 4; Hbr 1, 2), Bόg posłał Anioła Gabriela do Maryi z Nazaretu, aby przez kilka zwięzłych słόw objawić plan Zbawienia i rolę, jaką odegra Matka Dziewica, naszego Zbawiciela. Maryja zaakceptowała.

Arcydzieło Boga

Maryja zgodziła się z wolą Boga.  Stała się Matką Syna Bożego, ktόry przyjął naszą ludzką naturę. Bόg obdarował Maryję darami wyjątkowymi. Była poczęta bez grzechu pierworodnego, pozdrowiona została przez Archanioła jako “pełna łaski”. Jest Cόrką umiłowanego Ojca, Matką Syna Bożego i Świątynią Ducha Świętego (Lumen Gentium, 53). Maryja miała chwałę macierzyństwa i dziewictwa. Ona jest

“ jedyną dumą naszej zdeprawowanej natury “.

Może być nazwana arcydziełem Boga. Św. Augustyn tak cudownie o Niej mόwi:

 “ Bόg wybrał matkę, ktόrą wykreował; wykreował matkę, ktόrą wybrał “
 (kazanie 69, 3, 4)

Złączona ze Zbawicielem, była z Chrystusem we wszystkich kluczowych momentach historii Zbawienia: przy Jego poczęciu, narodzeniu w Betlejem, w życiu ukrytym w Nazarecie, na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas cudόw i nauczania, a przede wszystkim na Kalwarii, w czasie Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego.

Jak mόwi Sobόr Watykański II:

 “ W czasie życia publicznego Jezusa, Jego Matka pojawia się znacząco”
 (Lumen Gentium 58 ).

Dziewica Maryja jest związana z Kościołem w sposόb szczegόlny:

 “ Jej miłość macierzyńska sprawia, że jest czuła dla wszystkich braci
 swojego Syna, ktόrzy nie zakończyli jeszcze pielgrzymki i znajdują się w niebezpieczeństwie lub prόbach życiowych “
(Lumen Gentium 62).

Jest wzorem do naśladowania Chrystusa, nie tylko dla każdego chrześcijanina, ale także dla całego Kościoła. Kościόł sławi Ją z miłością i pobożnością jak ukochaną matkę.  Wszystkie pokolenia nazywają Ją błogosławioną (Łk 1, 48).
Widzimy więc dlaczego, Jan Paweł II mόwi o

 “szczegόlnym miejscu Maryi w tajemnicy Chrystusa” (Redemptoris Mater, 9 ).

_________________

Kardynał Francis Arinze