Okres patrystyczny (100 – 1054)

Okres  «  patrystyczny », tzn. « Ojców Kościoła », zaczyna się pierwszymi traktatami teologicznymi, na temat Doktryny Chrystusowej, po czasach generacji Dwunastu Apostołów, czyli od początku II-go wieku, a kończy się w okresie wielkiej schizmy wschodniej, która oddziela Kościół bizantyjski (Ortodoksyjny) od Kościoła łacińskiego (Katolickiego), w 1054r. Święty Justyn jest jednym z pierwszych znanych Ojców Kościoła. Urodził się około roku 105 i jest autorem wielu dzieł apostolskich, z których dwa najsławniejsze były Apologią Wiary, będące pierwszymi chrześcijańskimi traktatami teologicznymi.  

Spomiędzy pięćdziesięciu najbardziej znanych « Ojców Kościoła », sławnych ze swoich dzieł teologicznych, między II a XI wiekiem, trzeba wymienić najpierw św. Ireneusza, pochodzącego ze Smyrny, który został biskupem Lyonu w Galii w II w., będąc przedtem uczniem św. Polikarpa, ucznia św. Jana Ewangelisty.

« Złoty  wiek »  patrystyki  (III i IV wiek)

Największe nazwiska i dzieła teologiczne Kościoła, zarówno w chrześcijaństwie Wschodu i Zachodu, ilustrujące okres wczesnochrześcijański, obejmują czasy od św. Anastazego z Aleksandrii do św. Efrem  (nazwany piewcą Maryi), św. Bazylego z Cezarei, świętych: Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy, św. Ambrożego z Mediolanu, od św. Jana Chryzostoma albo św. Hieronima do św. Augustyna, św. Cyryla z Aleksandrii i wielu innych... W VI wieku, możemy zacytować między innymi, biskupa – poetę św. Venantiusa Fortunata ale również Grzegorza Wielkiego i św. Maksyma Wyznawcę ... W VII wieku, zauważamy między innymi: Alfonsa z Toledo, Jana Damasceńskiego (jeden z mistrzów teologii maryjnej Wschodu ze św. Andrzejem z Krety)... W IX wieku – św. Metody, apostoł Słowian ... Wiek X do XI-go -  możemy wyminić np. św. Fulberta z Chartres, Michała Psellos ... Potem nastąpiła wielka schizma w Kościele:  Wschód utracił tytuł hierarchiczny następcy św. Piotra, papieża rzymskiego i narodziła się również Ortodoksja obok Kościoła Katolickiego.