Maryja dobrowolnie wybrała odpowiedź : « tak »

Całe życie skromnej służebnicy Pana, od momentu Zwiastowania przez anioła aż do Wniebowzięcia na chwałę Boską, ze swoim ciałem i duszą, było życiem na służbie miłości… Kontemplujemy Maryję z podziwem :

  • mocna w wierze,
  • skora do posłuszeńswa,
  • skromna w pokorze,
  • wychwalająca Pana z radością,
  • chętna w posłudze,
  • silna i niezmienna w wypełnianiu swojej misji aż do poświęcenia siebie,
  • łącząca się w pełni z uczuciami swojego Syna, który ofiarował się na Krzyżu, aby dać ludziom nowe życie .

(Exhortation apostolique Signum Magnum
du 4 juin 1967, partie I, 6 )