Narodziny Maryi

O narodzinach Maryi, Pismo Święte nie mówi nic. Wszystko co się wie, wie się bądź przez autentyczną Tradycję Kościoła, lub przez teksty apokryficzne. Jednakże, tak jak mówią Ojcowie Kościoła, święci i mistycy, będący w linii teologii maryjnej, narodziny Matki Bożej stały się okazją niezmierzonej radości Trójcy Świętej i miriad aniołów niebieskich. Z narodzeniem Maryi, cała kreacja widzialna i niewidzialna doszła do tego momentu, zapowiedzianego przez proroków: „wypełnienia czasów”, tego który ujrzy Mesjasza, urodzonego z Maryi Dziewicy, wywodzącej się z ludu wybranego ...

 


 

Ekipa MDN