Ofiarowanie Maryi w Świątyni

Ofiarowanie Maryi w Świątyni jest zdarzeniem zaczerpniętym z Tradycji a nie z Pisma Świętego.

Ta tradycja ma duże znaczenie symboliczne, ponieważ Dziewica Maryja stając się Matką Jezusa, w rzeczywistości staje się Świątynią Boskiej Obecności, nowym Namiotem Spotkania.

Ta tradycja ma ogromną wartość duchową, ponieważ zgodnie z nią Dziewica Maryja wzrastała w modlitwie i została przygotowana by stać się Matką Pana Jezusa.

Ta tradycja przedstawia wzór dla wszystkich, którzy sami poświęcają się Panu. Myślimy w tym miejscu przede wszystkim o zakonnikach, zakonnicach i księżach, ale nie zapominajmy, że przez chrzest wszyscy Chrześcijanie są wezwani by poświęcić się Panu, to znaczy uczynić z ich życia ofiarę przyjemną i stać się żywymi kamieniami Świątyni duchowej.


F. Breynaert