Anna i Joachim, rodzice Maryi

Pismo nie wspomina o rodzicach Dziewicy Maryi, ale wiadomo przez Tradycję Kościoła (i przez niektóre Apokryfy), że nazywali się Joachim i Anna, i pochodzili z pokolenia Judy (1), z rodu Dawida. Joachim posiadał stada w Nazarecie, w Galilei. Tradycja mówi również, że byli bezpłodni od wielu lat, modląc się jednak z ufnością, pomimo braku nadziei, zanim Anna mogła począć dopiero w swoim podeszłym wieku Tę, która stała się Matką Mesjasza-Zbawiciela. W ten sposób Maryja jest już od poczęcia, cudownym owocem długiego oczekiwania w wierze i cudem Boga.

________________

(1) (1)Patrz art. „Córka Dawida ?”

Ekipa MDN