Stowarzyszenie Marie de Nazareth

Stowarzyszenie Marie de Nazareth

Jesteśmy grupą mężczyzn i kobiet, osób świeckich i duchownych, ktorzy pragną wraz z Maryją uczestniczyć w dziele ewangelizacji świata.

Do Jezusa przez Maryję

Stowarzyszenie użyteczności publicznej Marie de Nazareth powstało w 2001. roku. Naszym celem jest szerzenie wiedzy o Maryi i miłości do Niej. Chcemy także pomóc jak największej ilości osób odkryć piękno, prawdę i głębokość wiary chrześcijanskiej.

Używamy w tym celu nowoczesnych środków multimedialnych, i robimy to w duchu Św. Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), w trosce o jedność chrześcijan, "aby świat uwierzył" (J 17,21).

Źródła duchowe

Źródła duchowe

"Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie panować" (Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, n° 1)

Ta prawdziwie fundamentalna intuicja leży u źródeł powołania Marie de Nazareth : poszerzanie znajomości Maryi i miłości do Niej jest absolutnie konieczne, by także Jezus został lepiej zrozumiany, poznany i pokochany. Maryja Dziewica swoim życiem, sercem i swoimi objawieniami w cudowny sposób opowiada o Bogu i Jego Miłosierdziu: "Matka Najświętsza dotąd nie była znana i to jest jeden z powodów, dla których Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinien" (n°13) - pisze dalej ten wielki Święty, prorokując :

"Jeśli zatem, co jest pewne, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo na świecie zapanuje, to może to być tylko koniecznym następstwem poznania Królestwa Bogurodzicy Maryi, która Chrystusa po raz pierwszy dała światu i która również po raz drugi Go światu ukaże" (ciąg dalszy n° 13)

Wcześniejsze projekt

Wcześniejsze projekt

Początki

Stowarzyszenie Marie de Nazareth powstało jako owoc ruchu Pielgrzymującej Matki Bożej, związanego w Bractwem Notre-Dame de France, od 1995 do 2000 roku.

Ten ruch modlitewny, którego misją było przygotowanie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 przez modlitwę z Maryją , jako "Nowy Adwent" zakonczył sie Nocą Pokoju, zorganizowaną na Polu Pasterzy w Betlejem, z okazji otwarcia Świętej Bramy w Rzymie i Betlejem.

Projekt budowy Międzynarodowego Centrum Marie de Nazareth i założenia Stowarzyszenia Marie de Nazareth (w 2001 roku) zrodził się po tym pamiętnym zdarzeniu. Od tej pory stowarzyszenie zrealizowało wiele różnych projektów.

Zostańmy w kontakcie

Zapisz się na newsletter

Modlić się razem z nami

Otrzymać intencję modlitewną

Powierz nam intencję modlitewną

Wesprzyj nas

Pomóż nam rozpowszechnić miłość do Maryi: wesprzyj nas!

Bezpieczna platność ze Stripe

N/A

N/A