Inne spojrzenia na Maryję: Judaizm, Islam...

Maryja w Judaiźmie i Islamie

Maryja może być również uznana jako Córa Syjonu przez żydów, jako Matka Mesjasza przez muzułmanów, oraz jako wzniosła i cudowna postać, przed którą skupiają się wierni różnych religii oraz ludzie dobrej woli.