Maryja Panna w Sztuce

Maryja zainspirowała wszystkich artystów we wszystkich krajach w każdej epoce: ikony, posągi, rzeźby, obrazy, mozaiki, witraże, katedry, poezja, literatura, pieśni, opery, symfonie, dzwony, kinematografia, filatelistyka, sztandary, chorągwie, szopki, świątki, obrazki komunijne, klejnoty, medaliki ...

Jest Ona niewątpliwie stworzeniem najbardziej opiewanym i najbardziej wysławianym we wszystkich kulturach i we wszystkich językach, a my proponujemy, żebyście odkrywali to wraz z nami!