Wielcy maryjni świadkowie

Doktryna i miłość do Maryi, naznaczone zostały na przestrzeni wieków przez największe postacie w historii chrześcijaństwa. Wszyscy święci kochali Maryję, wszyscy mistycy mówili o Niej. Od samego początku aż do naszych czasów, dzięki największym świadectwom mówiącym o Chrystusie, możemy lepiej poznać i kochać Jego Matkę.