Maryja obiega świat - jej sanktuaria

Sanktuaria, Katedry, Kościoły, kaplice, miejsca objawień, pokrywają całą powierzchnię ziemi, na wszystkich kontynantach.