Modlitwa do Matki, modlitwa z Maryją

Maryja była celebrowana przez wszystkie narody, we wszystkich czasach, na wszystkie sposoby. Jest Ona obecna w liturgii Kościołów chrześcijańskich, w duchowości świętych i duchownych, w pobożności tłumów. Wszystkie narody i wszyscy święci gloryfikowali Ją na wszystkich kontynentach, więcej niż jakąkolwiek inną istotę, tak jak Ona to przepowiedziała :

"Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia"