Życie w Nazarecie

Nazaret jest jednocześnie świętym miejscem Wcielenia i miejscem zwyczajnym ...

Nazaret ! tak się nazywa to miejsce na ziemi, wyjątkowe w historii : miejsce, gdzie Bóg wcielił się w łonie Dziewicy. Życie codzienne Maryi, nie różniło się od życia codziennego innych matek. Żyła skromnie, ofiarowując się Bogu, poprzez codzienne zajęcia, takie jak : zajmowanie się domem, ogrodem, będąc również podporą Józefa w Jego pracy, wychowaniem Jezusa, modlitwą w rodzinie i w synagodze, życiem społecznym. Jak wszystkie matki na świecie … Jak wszystkie matki …, ale mając dziecko, które zostanie Zbawicielem świata ! W taki sposób rozwija się w Nazarecie, gdzie Maryja i Józef otaczają swoją opieką Słowo, które ciałem się stało, podczas trzydzieści lat życia na ziemi (Jego « życie ukryte »), cała duchowość ich życia rodzinnego : duchowość Nazaretu, prosta i godna naśladowania, przez nasze ludzkie rodziny. Liczne ślady archeologiczne z epoki Chrystusa, odkryte w Galilei, jak również w Palestynie, bardzo pomogły wyobrazić sobie, jakie było konkretne życie Świętej Rodziny. Również wielu historyków z tej epoki, mówią o istnieniu « Jezusa Nazaretańczyka » w Palestynie, za czasów panowania cesarza Tiber, świadcząc w ten sposób o rzeczywistości historycznej Ewangelii. Odkryjmy więc poniżej, życie codzienne Maryi z Nazaretu, konkretne ślady Jej historii i duchowość Nazaretu …

Équipe de MDN