Maryja w innych religiach

Miłosierna i macierzyńska postać Maryi, Matki Jezusa, jest tak bliska naszemu sercu ludzkiemu, że jaka by nie była jego kultura, epoka czy religia, to Najświętsza Maryja Panna jest kochana i modlą się do Niej, nawet poza światem chrześcijańskim. Powszechnie szanuje się Maryję za Jej czystość i nieskazitelność. Modlimy się do Matki, zdolnej zrozumieć serce człowieka i jego potrzebę miłości, która jest taka sama na wszystkich kontynentach. W ten sposób, na przykład w buddyźmie albo w hinduiźmie, religiach skądinąd tak oddalonych od objawionego chrześcijaństwa, Maryja jest postrzegana jako Matka pełna miłości, której czułość można tylko porównać z nadprzynarodzoną odwagą, kiedy broniła swojego ukochanego Syna. Z tego tytułu, wielu wyznawców innych religii niechrześcijańskich, jest zachwyconych i przyciąganych przez Matkę Jezusa, zwracając się do Niej w modlitwie, tak jak do własnej matki.

________________

Ekipa MDN