Kim jest Maryja ?

Istota stworzona jak każda istota ludzka, Maryja jest jednak Tą, o której Święty Łukasz cytuje : « Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia »… (1, 48). Z wszystkich istot, Ona jest Tą, którą Ojcowie i Doktorzy Kościoła nazywają « Arcydziełem Boga », albo jeszcze  « Sekretem Króla » …  Jej  « tak » powiedziane Bogu, zmieniło na zawsze kurs historii ludzkości. Dla Boga Ojca, Ona jest Tą wybraną z całej wieczności, przez którą mogła się zrealizować pełnia Przymierza, ze swoją istotą stworzoną i plan zbawienia świata przez Słowo. Dla Słowa Bożego, Ona jest Tą, która Jemu dała swoje człowieczeństwo, Tą, która otaczała całe Jego życie ziemskie, Tą, którą On mógł nazywać Matką, również Tą,  która bogata sercem swojego Syna, otrzyma od Niego wszystko czego pragnie. Dla nas Maryja jest Matką, schronieniem w czułość, we współczucie i miłosierdzie, która nas rodzi do życia boskiego ;  Maryja jest również naszym modelem, ponieważ jest naszą siostrą, według stanu człowieczego ;  Ona jest Gwiazdą zaranną, z której bierze życie cała nasza nadzieja …

________________

Ekipa MDN