Kult Niepokalanej Dziewicy Maryi w Kościele

Chrześcijanie modlą się do Maryi od zarania Kościoła, przede wszystkim dlatego jak uczy Biblia ( a w szczegόlności Ewangelia wg. Św. Łukasza), że Dziewica z Nazaretu jest Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ktόry się wcielił w Jej łono niepokalane, aby zbawić ludzkość; następnie, ponieważ Maryja jest rόwnież Matką nas wszystkich, od kiedy sam Jezus, z wysokości Krzyża powierzył Jej apostoła Jana i poprzez niego powierzył Jej wszystkich ludzi, ktόrzy uznają się dziećmi Boga. Uczynił Ją w ten sposόb naszą Matką powszechną (J 19, 26).

Maryja Matką powszechną i czule kochana

Dzisiaj i zawsze, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi kuli ziemskiej, we wszystkich kulturach i językach, ogromna ilość ludzi wszystkich stanόw, modli się do Niepokalanej Dziewicy z Nazaretu, tak jak się zwraca do czułej i bardzo kochanej matki. Maryja zajmuje zasadnicze miejsce w liturgii katolickiej i prawosławnej, czego dowodem są niezliczone modlitwy maryjne jak np.: znany hymn w najstarszej tradycji Kościoła (Akatyst z VI w., m.inn.), lub bardziej znana modlitwa maryjna wszystkich czasόw: święty rόżaniec (polega na rozważaniu 20 tajemnic Chrystusowych, ktόre stały się rόwnież wspόłudziałem Maryi). Następnie sławny Magnificat z komentarzem samego Marcina Lutra na chwałę Dziewicy oraz jeszcze inne niezliczone reprezentacje Maryi we wszystkich domenach sztuki ( w tym słynne ikony bizantyńskie, znane na całym świecie), aby ocenić rozmiar tego kultu w całym chrześcijaństwie.

Maryja jest czczona; Bόg jedynie jest adorowany

Kult, ktόry chrześcijanie oddają Najświętszej Maryi Pannie nie jest tej samej natury co kult oddawany samemu Bogu. Maryja nie jest bόstwem, ktόry się adoruje; adoracja należy się samemu Bogu. Maryja jest kreaturą, ktόrej oddaje się cześć. Jednak kult oddawany Matce Bożej jest większy od kultu składanego świętym, gdyż Maryja z Nazaretu jest jedyną istotą, ktόrej Bόg dał prawo noszenia tytułόw: “Matka Boża”, “Matka Zbawiciela”, “Matka Kościoła”, “Krόlowa Nieba i ziemi”. Święci i Doktorzy Kościoła uczą nas, że Maryja nie zatrzymuje dla siebie dzieci, ktόre są Jej powierzone, Ona nie przestaje je prowadzić do swojego Syna, w takim stopniu, że można określić kult ku Maryi w Kościele:

“Do Jezusa przez Maryję”