Objawienia maryjne

Objawienia maryjne w świecie

Nie trzeba myśleć, że objawienia maryjne są wyjątkowo rzadkie : Maryja jest matką bardzo bliską swoich dzieci, którą dał nam Chrystus i Ona naprawdę zajmuje się każdym z nas, nawet wtedy gdy nam się nie objawia. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg wysyła prawie zawsze Matkę Bożą i bardzo rzadko innych świętych … Słyszy się również niesłuszny zarzut, że Bóg jest przesadnie skupiony na Maryi  (mariolatria). Wytłumaczenie tego pytania należy szukać w niezastąpionej, wyjątkowej i cudownej roli jaką Pan Bóg powierzył swojej Matce w ekonomii zbawienia. Maryja jest Tą, którą dał nam Chrystus i Ona jest również Tą, która nas prowadzi do Niego ! Ona wypełnia tę rolę bardzo aktywnie, szczególnie poprzez swe objawienia :  eksperci 42-go Tygodnia Maryjnego w Saragosie w 1986 r., naliczyli co najmniej 21000 objawień maryjnych od roku 1000, nawet jeżeli Kościół oficjalnie uwierzytelnił tylko niewiele.

Na przestrzeni tylko XX-go wieku, naliczono prawie 400 ukazań maryjnych  (rzekomych), i 200 w okresie od 1944r. – 1993 r.

Większości z nich towarzyszą znaki i zadziwiające cuda, które są jakby  podpisem  Boga na znak, że dzieła te są autentyczne. W 7-u z nich, biskup miejscowy uznał oficjalnie, nadprzyrodzony charakter tych faktów :      ●  Fatima  (1917 – Portugalia),      ●  Beauraing  (1932 – Belgia),      ●  Banneux  (1933 – Belgia),      ●  Akita  (1973 – Japonia),      ●  Syracuse  (1953 – Włochy),      ●  Betania  (1976 – Wenezuela),      ●  Kibeho  (1981 – Rwanda). Do których trzeba dodać :      ●  Zeitoun  (1968 – Egipt),      ●  Shoubra  (1983 – Egipt), które są uznane za autentyczne przez Kościół koptyjski. W 17-tu przypadkach, biskup miejscowy, niezależnie od oceny dotyczącej charakteru nadprzyrodzonego tych faktów – zezwolił na odprawianie kultu w miejscach objawień. 79 przypadków zostało zakwalifikowanych negatywnie lub nie otrzymało jeszcze oceny, ale w większości ukazań, Kościół nie przejawia potrzeby wypowiadania się szybko i oficjalnie, jeżeli modlitwy i kult, które się rozwijają wokół tych ewenementów, pozostają praktykami wiary świętej. Zasadniczą sprawą jest w efekcie opieka pastoralna, która towarzyszy objawieniom, pozwalająca rozwinąć się w pełni ziarnom zasianym przez Matkę Bożą, aby ziarno to nie pozostało pomieszane z plewami, dla wydania takich owoców, jakie Niebo oczekuje poprzez Jej inerwencję …