Czasy współczesne

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492r. naznacza początek czasów współczesnych, okres w historii, który rozciąga się aż do obecnego XXIw. Pomiędzy wielkimi przedstawicielemi wiary, św. Ignacy Loyola otwiera nowe czasy - został fundatorem Towarzystwa Jezusowego (Jezuici) i bardzo szybko jeden z pierwszych jego synów duchowych, św. Franciszek-Ksawery wyjeżdża ewangelizować do Indii i Japonii ; jest to początek XVI w. (Reformacja protestancka), wieku sławnych mistyków takich jak: św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Awili, jezuity – św. Roberta Bellarmin, którego dysputa religijna obaliła zarzuty Reformy, punkt po punkcie; wiek św. Franciszka Salezego – autora “Drogi do życia pobożnego” i założyciela zakonu maryjnego wizytek, wraz ze św. Joanną de Chantal. XVII wiek ofiarowuje Kościołowi św. Jana Eudes – fundatora Zgromadzenia Jezusa i Maryi, jak również św. Weronikę Guiliani, św. Józefa Cupertino, św Ludwika-Marię Grignion de Monfort, autora "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". W XVIII wieku pojawia się wielka i sławna postać w dziedzinie teologii maryjnej, św. Alfons de Ligouri – Doktor Kościoła i autor « bestselleru » tej epoki : « Uwielbienie Maryi ».

XIX wiek – początkiem epoki odrodzenia duchowego

Ze św. Serafinem z Sarowa – mnichem i teologiem specjalizującym się w nauczaniu na temat Ducha Świętego i św. Janem-Marią Vianney ( proboszczem z Ars – mianowany patronem proboszczów na całym świecie), wchodzimy w XIX wiek, który przyniósł wielką odnowę świętości, szczególnie we Francji, po krwawych prześladowaniach okresu Rewolucji (1789-1794). Pomiędzy wielkimi świadkami wiary tej epoki możemy wymienić: nawróconego z anglikanizmu Kardynała J.H. Newmana, apologetę Augusta Nicolas – prekursora nowoczesnej mariologii, św. Jana Bosco, św. Marię Lacaste – mistyczkę, św. Bernadetę Soubirous – która doznała objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, św. Teresę od Dzieciątka Jezus – Doktora Kościoła ...

Św. Ojciec Pio, św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna Kowalska, błogosławiona Matka Teresa ... są gigantami świętości XX wieku. Powszechnie znani za życia, bardzo szybko zostali kanonizowani po śmierci. Ale XX wiek pozostaje przede wszystkim w historii Kościoła jako ten, który dał największą liczbę męczenników... Oprócz tego tysiące księży i zakonnic, tacy jak: Edyta Stein (karmelitanka), pomordowani w nazistowskich obozach śmierci, inni niezliczeni wyznawcy wiary, ofiary prześladowań Stalina, jak również męczennicy z Ugandy, z Chin i Wietnamu, na całej przestrzeni tego gwałtownego wieku. Nie zapomnijmy też o siedmiu zakonnikach- męczennikach z Thibérine w Algerii, z ojcem Christianem de Chergé na czele, w ostatnich latach XX wieku.