Maryja i Józef w Nazarecie, przed narodzeniem Jezusa

W okresie przed narodzeniem Jezusa, Maryja i Józef musieli przeżyć bardzo bolesne doświadczenie. Było to pierwsze z wielkich wspólnych doświadczeń młodych małżonków. Między momentem Zwiastowania i Wcieleniu Słowa Bożego w łonie Maryi, dzięki działaniu Ducha Świętego, który „okrył Ją swoim cieniem”, a chwilą narodzenia Jezusa, Maryja narzeczona Józefa, została jego małżonką. Kiedy przybyła, by zamieszkać u niego, po zakończeniu okresu narzeczeństwa, była już brzemienna. Józef zauważył stan Maryi i nie rozumiał jak to się mogło stać. Ona jednakże nie mogła sama odsłonić nadzwyczajnej tajemnicy poczęcia w Niej samego Boga, dlatego też Józef jak i Maryja pozostali wierni woli bożej, a Józef zatrzymał Maryję u siebie. To pierwsze wielkie doświadczenie Maryi i Józefa, zaraz na początku ich życia małżeńskiego, w ich wspólnym domu, jeszcze przed narodzeniem Jezusa, było bardzo wielką próbą ich miłości a także ich wiary, tak samo jak dla Abrahama było polecenie Boga, by zabił swego syna Izaaka: szaleństwo w oczach ludzi, ale mądrość w oczach Boga. To doświadczenie mogłoby rozbić już na samym początku Świętą Rodzinę, jednak dzięki wierze jaką posiadali, spoiło ją na zawsze. To dzięki temu doświadczeniu Świętych Małżonków, o którym mówi Pismo, dziewicze narodzenie Jezusa jest bardzo wyraźnie podkreślone i bez żadnej dwuznaczności.

________________