Maryja na Ostatniej Wieczerzy odwołuje się do Ducha Świętego

Podczas modlitwy na Wieczerniku (miejsce celebrowania Ostatniej Wieczerzy i zesłania Ducha Świętego), w postawie głębokiej łączności z Apostołami, kilku niewiastami i « braćmi » Jezusa, Matka Boża odwołuje się do daru Ducha dla Niej samej i dla wspόłbiesiadnikόw. Słusznie, pierwsze zesłanie Ducha Świętego miało miejsce dla uwidocznienia Jej boskiego macierzyństwa, ktόre zostało w ten sposόb odnowione i umocnione. W konsekwencji, nowe macierzyństwo zostało powierzone Maryi u stόp Krzyża, ktόre dotyczyło uczniόw Jezusa. Ta misja wymagała właśnie odnowienia daru Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna pragnęła tego z całego serca i z punktu widzenia swego macierzyństwa duchowego. W momencie Wcielenia, Duch Święty wstąpił na Nią, jako na osobę powołaną do godnego udziału w wielkim misterium, podczas gdy teraz, wszystko się wypełnia w służbie Kościoła, w ktόrym Maryja jest wezwana jako model i matka. W Kościele i dla Kościoła, Maryja pamiętając o obietnicy Jezusa, oczekuje zesłania Ducha Świętego, według ich osobowości i misji każdego.

Modlitwa Maryi we wspόlnocie chrześcijańskiej, nabiera szczegόlnego znaczenia

We wspόlnocie chrześcijańskiej, modlitwa Maryi nabiera szczegόlnego znaczenia : ona ułatwia nadejście Ducha Świętego, oddziaływując swoją akcją na serca wyznawcόw Chrystusa i na świecie. Tak jak podczas Wcielenia, Duch ukształtował w Jej dziewiczym łonie, ciało fizyczne Chrystusa, tak samo na Wieczerniku, ten sam Duch zszedł, aby ożywić Ciało mistyczne. Zesłanie Ducha Świętego jest więc rόwnież owocem nieprzerwanej modlitwy Maryi Dziewicy, ktόrą Paraklet (Janowe określenie Ducha Św., « Pocieszyciel ») przyjmuje ze szczegόlnymi względami, ponieważ ona jest wyrazem Jej miłości macierzyńskiej w stosunku do uczniόw Chrystusowych. Kontemplując skuteczne orędownictwo Maryi, ktόra oczekuje na Ducha Świętego, chrześcijanie we wszystkich czasach, w swych długich i trudnych wędrόwkach ku zbawieniu, uciekają się często do Jej wstawiennictwa, aby otrzymać dary Ducha Świętego z większą obfitością. Odpowiadając na modlitwę Maryi i członkόw wspόlnoty zebranych na Wieczerniku w dniu Zielonych Świątek, Duch Święty obdarza Dziewicę i wszystkich obecnych pełnią swych darόw, dokonując w nich jednocześnie głęboką przemianę, z zamiarem przekazywania Dobrej Nowiny. Matce Chrystusa i uczniom dane są nowe siły i nowy dynamizm apostoliczny, w celu wzrastania Kościoła.

Oświecona i prowadzona przez Ducha Świętego, Ona wywiera głęboki wpływ na uczniόw Chrystusa

Zesłanie Ducha Świętego prowadzi Maryję do pełnienia swego macierzyństwa duchowego w sposόb szczegόlny, przez swoją obecność przepojoną miłosierdziem i wiarą. W rodzącym się Kościele, Ona przekazuje im jak bezcenny skarb, swoje wspomnienia na temat Wcielenia , dzieciństwa, życia ukrytego i misji Jej boskiego Syna, przyczyniając się do Jego bliższego poznania i do umocnienia wiary wierzących. Nie dysponujemy żadną informacją na temat działalności Maryi w Kościele pierwszych chrześcijan, ale można przypuszczać, że nawet po zesłaniu Ducha Ona kontynuowała żyć w sposόb ukryty i dyskretny, czujny i skuteczny. Oświecona i prowadzona przez Ducha Świętego, wywierała głęboki wpływ na uczniόw Chrystusa.

 


 

Wyjątki -§ 3, 4 i 5 z audiencji generalnej z 28 maja , tłumaczenie w Dokumentacji katolickiej, 6 lipca 1997 r. N° 2163