Powrót Maryi na końcu czasów

Czy możliwe jest twierdzenie, że Maryja powróci na końcu czasów ? Malarze ikon i inni artyści (Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej) przedstawiali Świętą Dziewicę po prawicy eschatologicznego Sędziego, gdzie wstawia się za grzesznikami. Czy taka intuicja może być uzasadniona w teologii ?

Analogia między Wniebowstąpieniem Chrystusa i Wniebowzięciem Maryi ...

Myślę, że to podobieństwo jest możliwe, jeśli rozważamy dogmat Wniebowzięcia Maryi w świetle pewnych perspektyw teologii biblijnej odnoszącej się do Wniebowstąpienia Jezusa. W istocie, istnieje analogia między Wniebowstąpieniem Chrystusa i Wniebowzięciem Dziewicy tak, że słuszne jest myślenie, że teologiczne zrozumienie Wniebowstąpienia wyjaśnia Wniebowzięcie. Śledzimy po prostu pewną zasadę mariologii według której, zachowując tak jak trzeba wszelkie proporcje, misja Maryi jest ściśle złączona z misją Syna. Spójrzmy obecnie na opowiadanie o Wniebowstąpieniu wg Księgi Dziejów Apostolskich 1, 6-12. Każdy obeznany ze Starym Testamentem, czytając lub słysząc to opowiadanie, przypomni sobie bez wątpienia inną postać, która była wzięta do nieba. Był to prorok Eliasz, o którym tekst w 2 Księdze Królewskiej 2, 1-18 zapowiada przekaz z Dziejów Apostolskich. Jezus jest tu przedstawiony jako nowy Eliasz. Otóż Żydzi z czasów Jezusa wierzyli, że Eliasz powróci na ziemię, ażeby przygotować lud Boży na koniec czasów. Oczekiwanie to było wyrażone w tekstach Malachiasza 3, 23-24: « Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serca ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi (izraelskiej) przekleństwem ».

Drugie przyjście Maryi, aby przygotować powrót Jej Syna ?

Jest to więc bardzo znaczące, że w opowiadaniu o Wniebowstąpieniu w Dziejach Apostolskich 1, 10-11, dwaj mężowie w białych szatach (aniołowie) mówią do apostołów, którzy patrzą: « Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba ». Inaczej mówiąc, Jezus wstąpił do nieba, skąd powróci, ażeby przygotować lud Boży na dzień Pański. Implikacja takiego zrozumienia Wniebowstąpienia w Wniebowzięcie Dziewicy jest jasna: jeśli Maryja była wzięta do nieba to dlatego, żeby mogła powrócić z nieba na końcu czasów. Kiedy Maryja powróci, co Ona uczyni ? Przypomnijmy, że wg proroka Malachiasza, Eliasz – pierwowzór Jezusa, który wstąpił do nieba i Maryja Wniebowzięta powróci przed dniem Pańskim, aby przygotować lud na przyjście Boga i aby odwrócić boskie przekleństwo, Eliasz pojedna ojców z ich dziećmi. Moglibyśmy z tego wywnioskować, że zadaniem Maryi będzie przygotowanie Bożego ludu na przyjście Boga i że to zadanie będzie polegało na pojednaniu ludzi z Bogiem i ludzi między nimi, aby stanowili oni naprawdę rodzinę Bożą. W tej perspektywie, objawienia maryjne zdają się już uprzedzać ten powrót Maryi na końcu czasów.

 


 

Bibliografia: „Marie et la fin des temps” – Biuletyn Francuskiego Stowaryszenia Studiów Maryjnych str. 41-43, 1984-86. Justyn Taylor: „Marie dans l’Eglise naissante et à la fin des temps”: approches bibliques, Forum novum (Centrum studiów maryjnych, Via A.Poerio, 63, 00152 Roma, Italie) vol.3, n.4, wrzesień 1996, str. 538-554)..

 

Justyn Taylor