Ziemia Święta

- Nazaret w Galilei : gdzie Maryję odwiedził anioł, anonsując Zwiastowanie i gdzie żył Jezus przez 30 lat, na łonie Świętej Rodziny. - Aïn Karim w Judei : gdzie odbyło się Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, upamiętniające wizytę Maryi u Jej kuzynki Elżbiety, będącą w ciąży ze świętym Janem-Chrzcicielem. - Betlejem w Judei : miejsce urodzenia Jezusa w grocie, Króla Wszechświata. - Kana w Galilei : Jezus zaczyna życie publiczne, gdzie dokonuje pierwszego cudu na weselu, zamieniając wodę w wino, na skutek interwencji Jego Matki, która  powiedziała : « Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie » … (J 2,5) - Jerozolima w Judei :  Maryja asystuje przy Ukrzyżowaniu Jezusa na Golgocie, przy złożeniu ciała do grobu i następnie widzi Go Zmartwychstałego na wieczerniku. Na Górze Oliwnej znajduje się miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa Zmartwychstałego, pod okiem swej Matki ; Jerozolima jest także miejscem, gdzie na Górze Syjonu, odbyło się misterium Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny…
- Pierwszymi maryjnymi sanktuariami na świecie są : te miejsca, gdzie Maryja Dziewica przeżyła historyczne momenty, związane z misterium Zbawienia przez swego Syna, Słowa Bożego, wcielonego w historię ludzi, wybrzeża Morza Martwego i Jordanu aż do jeziora Tyberiad i Góry Hermon ; również inne miejsca tej Świętej Ziemi, po których chodził Zbawiciel świata i Maryja, są naznaczone dwu tysiącznymi sanktuariami, miejscami pielgrzymkowymi, powszechnie uczęszczanymi. - Wszystkie wielkie zakony religijne chrześcijańskie, reprezentowane są w Ziemi Świętej, szczególnie zakony maryjne, jak np. Siostry z Nazaretu. Możemy zacytować również, Zakon Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie, który istnieje już od wypraw krzyżowych.

Dzisiaj, miasto Nazaret znajduje się w centrum uniwersalnego projektu maryjnego.

Ten projekt łączy po raz pierwszy, wszystkie tradycjonalne Kościoły Ziemi Świętej ; projekt międzynarodowego centrum multi-medialnego, « Dom Maryi », w samym Nazarecie, tuż obok Bazyliki Zwiastowania, powstał dla poznania i pokochania Najświętszą Maryję Pannę, poprzez wszystkie kultury świata. To Centrum « Marie de Nazareth », jest aktualnie w trakcie realizacji, jak również jej strona internetowa, której ambicją jest, być konsultowaną w bliskiej przyszłości, w dwunastu językach, aby coraz bardziej rejonowało piękno misterium Maryi i Zbawienie świata w Jezusie-Chrystusie.