Projekt : Maryja z Nazaretu

Projekt "Maryja z Nazaretu", ma na celu pomόc poznać i pokochać Tę, ktόra prowadzi nas do Chrystusa, w ramach tego ambitnego przedsięwzięcia, składającego się z wielu części :

  • Międzynarodowe Centrum promieniowania Maryjnego w Nazarecie : “Dom Maryi”,
  • Zjednoczona Strona Internetowa w 12 językach: “MariedeNazareth.com”,
  • Dokumentalny film TV, na temat kultu maryjnego: “W imię Matki”,
  • Książki, DVD, video, programy i wieczory zorganizowane z przedstawieniem tych zrealizowanych produktόw,
  • Film szerokoekranowy, na temat misterium Maryi Niepokalanej, widzianego poprzez pryzmat wyjątkowego powołania Karola Wojtyły.

Chodzi o to, aby odpowiedzieć na zasadniczy brak :

Najświętsza Maryja Panna była kochana, modlona, celebrowana, opiewana i szanowana przez wszystkie narody i na wszystkich kontynentach, ale nie było dotychczas takiego miejsca ani sposobu, aby umożliwić szerokiej publiczności, kontemplację o doniosłości, głębi i wielkości misterium Matki Bożej, ktόra otwiera światło na całą wiarę chrześcijańską. Chcielibyśmy wypełnić tę lukę, używając w tym celu najnowsze techniki multimedialne i przy pomocy 1000 rόżnych autorόw, przedstawić wartości istniejące we wszystkich tradycjach chrześcijańskich.

Ta wyjątkowa i historyczna inicjatywa znalazła poparcie :

  • wszystkich tradycyjnych Kościołόw chrześcijańskich w Ziemi Świętej,
  • kilku kardynałόw i biskupόw wielkich sanktuariόw maryjnych,
  • wielu specjalistόw największych instytutόw maryjnych, jak : PAMI, IMRI z Dayton, SBF, EBJ, SFEM, itd. ...

Projekt został gorąco przyjęty przez wspόlnoty chrześcijańskie w Nazarecie. Wszyscy oni uważają, że jest to projekt jedności, nadziei i pokoju. Dzięki Opatrzności boskiej, dysponujemy dzisiaj 3000 m² powierzchni budynkόw i dużym tarasem panoramicznym, gόrującym nad miastem, dokładnie naprzeciwko wejścia do Bazyliki Zwiastowania. Projekt ten jest dzisiaj wyjątkową okazją, ktόra łączy pierwotną misję Kościoła, jaką jest umożliwienie poznania i pokochania Jesusa i Maryję na całym świecie, ale powodzenie tej akcji zależy od nas wszystkich. Potrzebujemy zatem Waszej pomocy, aby ofiarować ten dar Matce Bożej !

________________

Ekipa MDN