Milczące objawienia Matki Boskiej z Knock

W czwartek 21 sierpnia 1879 r. około godziny 19-tej, w miejscowości Knock Mhuire (Irlandia, hrabstwo Majo), 45-letnia Mary McLoughlin i 25-lenia Mary Byrne zauważyły „świetlistą wizję" na fasadzie kościoła parafialnego. Zaskoczone, obie kobiety obserwują: nie mają wątpliwości, że dotyczy to objawienia maryjnego. Natychmiast powiadomiły swoje otoczenie i 16 osób przybiegło na miejsce, gdzie wszyscy obserwowali Maryję przez prawie dwie godziny. Ulewny deszcz przeszkodził jednak niektórym pozostać do końca objawienia. Ci którzy odeszli wrócili następnie, potwierdzając to co widzieli. Matka Boska była w pozycji stojącej, zawieszona 30-60 cm powyżej ziemi, średniego wzrostu, ubrana na biało i miała złotą koronę na głowie. Wydawała się być skupiona na modlitwie. Towarzyszyli Jej św. Józef i św. Jan Ewangelista. « Św. Jan był ubrany jako biskup z małą mitrą na głowie, wygłaszający kazanie», wyjaśnił Patrick Hill, który widział również kilka unoszących się nad ołtarzem aniołów. Świadkowie widzieli także ołtarz, na którym był Baranek a za nim stał krzyż. Żaden komentarz nie towarzyszył objawieniom, ale uzdrowienia fizyczne wywierały duże wrażenie na opinii publicznej.

Symboliczne znaczenie objawień z Knock

Złożenie na ołtarzu Baranka w ofierze przypomina krwawą ofiarę na krzyżu, dokonującą się obecnie każdego dnia na Mszy Świętej i w Niebie, jako ofiara Chrystusa dla Ojca (List do Hebrajczyków). Św. Jan ukazał się jako kapłan, wskazując Maryję obecną u stóp krzyża, « pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego (J 19, 25), najgłębiej współpracowała ze swym Jednonarodzonym i z Jego ofiarą złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się na ofiarowanie zrodzonej z Niej Żerwy; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, została oddana jako matka uczniowi tymi słowami: „Niewiasto oto syn Twój" (J 19, 26n)» (Sobór Watykański II, Lumen Gentium 58). Każdy jest powołany do stania się członkiem Chrystusa i do uczestniczenia z Nim i w Maryi w misterium odkupienia.

Obecność św. Józefa, wzorem ojca i małżonka

W r. 1872, papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem kościoła powszechnego, jak również patronem modlitwy.

Oficjalne uznanie objawień

W r. 1879, biskup diecezjalny powołał komisję, która opowiedziała się pozytywnie w roku następnym. Ksiądz prałat zachęcał do pielgrzymek, bez ustanowienia nadprzyrodzonego pochodzenia objawień. W r. 1936, arcybiskup Tuam, Mgr Gilmartin otworzył biuro medyczne dla naukowego zbadania powodu uzdrowień. Później powołał nową komisję ustaleń, która wznowiła ankietę i wyciągnęła również pozytywne wnioski z r. 1880. W r. 1957, sanktuarium zostało przyłączone do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie z odpustem specjalnym. Pod koniec Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI odprawił mszę świętą z biskupem z Knock, jak również z biskupami mającymi opiekę nad innymi najbardziej znanymi sanktuariami świata.

Sławne osoby, które odwiedziły sanktuarium

W r. 1973, Paweł VI pobłogosławił kamień węgielny nowego sanktuarium Matki Boskiej królowej Irlandii, poświęconego później przez kardynała prymasa Irlandii, Mgr Conway w 1976 r. Osobista pielgrzymka papieża Jana Pawła II, 30 września 1979 r. na setną rocznicę objawień, jeszcze bardziej ożywiła życie tego świętego miejsca. Matka Teresa z Kalkuty odwiedziła święte miejsce w czerwcu 1993 r. 1,5 miliona pielgrzymów przybywa tutaj każdego roku. (Wg www.ouestirlande.com/fmayo/fKnock/fKnock.htm)

Informacje praktyczne

Sanktuarium Matki Boskiej z Knock Biuro Sanktuarium w Dublinie - 29 South Anne street - Dublin 2 Tel. + 353/1-77 59 65


 

Źródła:

- René Laurentin et Patrick Sbalchiero, „Knock", Dictionnaire Encyclopédique des apparitions de la Vierge. Inventaire des origines à nos jours. Méthodologie, prosopopée, aproche interdisciplinaire, Fayard, Paris 2007.

- Atillio GALLI, Madre della Chiesa del Cinque continenti, Ed. Segno, Udine, 1997, p. 152-154

- D.Flanagan, The Maening of Knock, Blackrock, Columba Press, 1997