Bośnia, ziemią Krόlowej Pokoju

Na Pόłwyspie bałkańskim, w regionie Europy Centralnej, ktόry znajduje się na połączeniu Wschodu i Zachodu, Bośnia stała się krajem niezależnym po krwawej wojnie w lutym 1992 r. Utworzyła się następnie republika Bośnia – Hercegowina ( pόźniej Federacja Bośnia – Hercegowina ), po ex-Jugosławii, będącej do tego momentu pod jarzmem ateistycznego reżimu komunistycznego, dzisiaj w rozpadzie.

W Bośni istnieją zasadniczo dwie wielkie religie : katolicka, szczegόlnie w prowincji południowej, w Hercegowinie oraz islam.

Ludność manifestuje ciągle szczegόlną miłość do Najświętszej Maryi Panny.

Pomimo długiej historii naznaczonej konfliktem z islamem, wiara katolicka w efekcie pozostała żywa w Bośni, gdzie ludność manifestuje ciągle szczegόlną miłość do Najświętszej Maryi Panny. Ta skromna Federacja bałkańska jest nieduża co do powierzchni, ale posiada wiele sanktuariόw poświęconych Maryi Dziewicy. Możemy wymienić między innymi sanktuarium : Matki Bożej z Thijalina i Matki Bożej z Medjugorje w kantonie Mostar.

Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Medjugorje

Kilka słόw na temat Medjugorje, w Hercegowinie, gdzie w 1981 r., 10 lat przed wybuchem krwawej wojny w Jugosławii, Maryja Dziewica objawiła się pod wezwaniem « Krόlowej Pokoju », aby uprzedzić swoje dzieci o przygotowującej się przemocy … Z powodu tych objawień maryjnych, ktόre ciągle jeszcze trwają, miejscowość Medjugorje jest dzisiaj sławna na całym świecie, chociaż istnieją sprzeczne stwierdzenia na temat ewenementόw jakie się tam odbywają. To co jest ważne do zapamiętania, to to, że sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Medjugorje jest oficjalnie uznane przez Kościόł jako sanktuarium maryjne, pomimo, że charakter nadprzyrodzony objawień jakie się tam odbywają nie jest jeszcze potwierdzony przez Kościόł na dzień dzisiejszy. Trzeba rόwnież zaznaczyć, że Medjugorje jest dzisiaj sanktuarium maryjnym najbardziej uczęszczanym na świecie.

Ekipa MDN